Vi har grundlæggende respekt for menneskerettighederne og et konstant ønske om at efterleve internationale konventioner og god forretningspraksis, i forhold til menneskerettigheder og ligebehandling. Vi giver vores fulde støtte til FN’s erklæring om menneskerettighederne og arbejder aktivt med at sikre, at vi ikke bidrager til bl.a. børnearbejde.

"Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd."

- FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne 1948

Menneskerettigheder er fundamentale rettigheder, der er fastsat i en række konventioner og retningslinjer og omfatter bl.a.:

  • Arbejdstagerrettigheder
  • Tvangsarbejde
  • Børnearbejde
  • Diskrimination
  • Fagforeningsfrihed
  • Sundt og sikkert arbejdsmiljø
  • Hvile, fritid og ferie
  • Leveløn
  • Uværdig behandling og privatlivets fred