Aldrig har miljøet fået så megen opmærksomhed før, men det er velfortjent og absolut nødvendigt. I vores virksomheder tænker og gør vi i moderne teknologi, genbrug, udprinter med omtanke og mange andre løsninger, for at mindske vores overordnede indvirkning på miljøet.

Mennesker og miljø hænger naturligt sammen. Derfor har vi bl.a. investeret i nye teknologier, hvorved vi har nedbragt papirforbruget med 80 %. Koncernens vagtfirma, Vasik, er også påbegyndt udskiftning af vagtbiler til hybridbiler, der hvor det er muligt.

I koncernens største virksomhed, telesikring, modtages og udsendes der større leverancer af materiel og produkter dagligt. Her har vi indført vareleveringssystem fra Danx, for at undgå unødig kørsel. Al affald bliver sendt retur via samme system, hvilket sikrer en central og miljøkorrekt affaldssortering.

TILTAG

  • Bildrift med omtanke
  • Begrænsning af antallet af rejser vha. online møder
  • Administreret batteriforbrug
  • Central affaldssortering
  • "Print-kun-det-du-har brug for" koncept
  • Genbrug
  • Strømreducerende installation og komponenter
  • Brug af hybridbiler