Forskellighed skaber rum til tanke og udvikling. Derfor arbejder vi i vores virksomheder aktivt med at skabe plads til alle. Vi ønsker at yde et samfundsmæssigt ansvar i at uddanne unge samt tilbyde skånearbejdspladser til de, der har behov for det. Hos os er ligeværdige arbejdsvilkår samt trivsels- og udviklingsbetingelser en selvfølge, uanset hvem du er.

I koncernens vagtfirma, Vasik, kommer rummeligheden bl.a. til udtryk i en medarbejderstab, hvor 21% er af anden etnisk herkomst, heraf er 2% kvinder – i alt er 14% af virksomhedens medarbejdere kvinder, i en ellers mandsdomineret branche.

Hos Den Jyske Kontrolcentral har vi med stor succes indført og uddannet flere erfarne medarbejdere til en mentorrolle. Alle nyansatte tilknyttes en mentor, som i løbet af de første 3-6 mdr. sikrer en god indførsel i kultur, arbejdsgange og omgangstone på arbejdspladsen.

TILTAG

  • Ligeværdige arbejds-, trivsels- og udviklingsbetingelser uanset køn, alder, religion, handicap, etnisk oprindelse, hudfarve, seksuel observans og social status
  • Ansættelse af elever og flexjobbere
  • Åbenhed for praktikanter
  • Forskellige ansættelsesvilkår tilbydes hvor muligt
  • I videst muligt omfang søges det at fastholde medarbejderen på trods af sygdom eller andre forhold
  • Brug af mentorer